Om de behandelingen zo goed mogenlijk uit te kunnen voeren houd ik een registratie van de behandeling en administratieve gegevens bij.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.